top of page

SKILLIMYLLY

Projektiehdotuksista Skilli-projekteja

Skillimylly on innovaatiokilpailu, joka yhdistää oululaiset nuoret ja heidän parissaan toimivat organisaatiot ideoimaan uusia tapoja tai sisältöjä digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi. Skillimylly toteutuu useita kertoja Peliliike -hankkeen toiminta-aikana ja jokaiselle kerralle etsitään useita projektiehdotuksia. Projektiehdotuksia arvioi nuorista ja nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista koostuva raati.

Toimijoita voivat olla yritykset, järjestöt, kevytyrittäjät - kaikki joilla on Y-tunnus käytössä. Jos tiimilläsi ei ole Y-tunnusta käytössä, voimme yhdessä etsiä mahdollista yhteistyökumppania projektiehdotuksellenne.

Projektiehdotusten on oltava seuraavien ehtojen mukaisia:

 • Toiminnan toteuttamisessa on mukana ainakin kolme 15-29 -vuotiasta nuorta (lataa vinkkilista osallistamisesta)

 • Toiminta kohdentuu Oulun alueelle

 • Ehdotus vastaa ainakin yhteen hankkeen teemoista
 • Toiminta ei saa olla aatteellista

 • Projektin toiminnalla on vastuuhenkilö (esimerkiksi ehdotuksen jättäneen tiimin yhteyshenkilö)

Skillimyllyssä muodostettavilla Skilli-projekteilla halutaan mahdollistaa oululaisille nuorille mielekästä ja osallistavaa tekemistä digitaalisen nuorisotyön tai digipelaamisen keinoin. Tiimillesi tai organisaatiollesi Skillimyllyyn osallistuminen mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen raadista ja mahdollisesta toteutuksesta saatavan palautteen ja kokemusten kautta.

 

Peliliike maksaa toteutuksesta 5 000 euroa. Maksamista varten laaditaan hankintasopimus organisaatiosi ja Peliliikkeen välille käyttäen pohjana raadin hyväksymää projektiehdotusta. Tiimisi tai organisaatiosi voi Skilli-projektin toteutuksen alkaessa ja edetessä laskuttaa sopimuksen mukaisesti Peliliikettä.

Yhteensä 22 Skilli-projektia

Peliliike- hankkeen aikana Skillimyllyyn osallistui yhteensä 20 eri toimijaa, joista 15 toteutti ainakin yhden Skilli-projektin. Projektiehdotuksia Skillimyllyyn jätettiin yhteensä 38, joista 22 toteutui Skilli-projekteina. Tutustu toteutettuihin Skilli-projekteihin täällä.

Skillimylly. Askeleet Skilli-projekteille. Seuraavien sanojen välillä on nuoli: Tutustuminen, Ideointi, Raaditus, Sopimus, Toteuttaminen, Yhteenveto.


Raati

Jokainen toteutukseen etenevä Skilli-projekti käy läpi raadituksen. Oululaisista nuorista sekä nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista koostuva raati arvioi jätetyt projektiehdotukset ja valitsee niistä parhaimmat toteutukseen.

Projektiehdotuksista arvioidaan seuraavia asioita (0-3 pistettä per otsikko):

 • Arvio ehdotuksen mahdollisuudesta saada oululaisia nuoria mukaan toteuttamaan toimintaa

  • Onko toimija tuttu Oulun alueella? Työskenteleekö toimija jo nuorten parissa? Ovatko mahdolliset toiminnan yhteistyökumppanit hyödyksi?

 • Arvio onko ehdotettu toiminta aidosti nuoria kiinnostavaa?

  • Osallistuisitko itse toimintaan tai tunnetko ketään, joka todennäköisesti osallistuisi? Mikä motivoi nuoria pysymään toiminnassa mukana?

 • Arvio mukana toteutuksessa olevien nuorten saamasta hyödystä

  • Onko toteuttajanuorilla mahdollisuus tehdä toiminnasta itsensä näköistä? Edistääkö toimintaan osallistuminen nuorten osallisuutta, mielekästä arkea tai työelämän valmiuksia?

 • Arvio projektin potentiaalista tuottaa jotain uutta sisältöä digitaalisen nuorisotyön toimintakentälle

  • Käytetäänkö siinä digitaalisuuden suomia mahdollisuuksia uudesta näkökulmasta? Tarjoaako toiminnasta syntyvät kokemukset uutta opittavaa nuorisotyöhön? Onko ehdotettu toiminta monistettavissa?

Yhdessä raaditustilaisuudessa voidaan käsitellä kahdeksan projektiehdotusta. Mikäli ehdotuksia tulee runsaasti, hyödynnetään esiraaditusta.

Hankkeen aikana toteutettiin seitsemän raaditustilaisuutta

Peliliike -hankkeen aikana jätettyjä projektiehdotuksia arvioitiin raadin toimesta yhteensä seitsemän kertaa, joista kaksi toteutettiin kaksiosaisena raadituksena. Raatiin osallistui yhteensä 25 oululaista 15-29-vuotiasta nuorta sekä 14 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista.

​​​

Raati
bottom of page