top of page

SKILLIMYLLY

Projektiehdotuksista Skilli-projekteja

Skillimylly on innovaatiokilpailu, joka yhdistää oululaiset nuoret ja heidän parissaan toimivat organisaatiot ideoimaan uusia tapoja tai sisältöjä digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi. Skillimylly toteutuu useita kertoja Peliliike -hankkeen toiminta-aikana ja jokaiselle kerralle etsitään useita projektiehdotuksia. Projektiehdotuksia arvioi nuorista ja nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista koostuva raati.

Toimijoita voivat olla yritykset, järjestöt, kevytyrittäjät - kaikki joilla on Y-tunnus käytössä. Jos tiimilläsi ei ole Y-tunnusta käytössä, voimme yhdessä etsiä mahdollista yhteistyökumppania projektiehdotuksellenne.

Projektiehdotusten on oltava seuraavien ehtojen mukaisia:

 • Toiminnan toteuttamisessa on mukana ainakin kolme 15-29 -vuotiasta nuorta

 • Toiminta kohdentuu Oulun alueelle

 • Ehdotus vastaa ainakin yhteen hankkeen teemoista
 • Toiminta ei saa olla aatteellista

 • Projektin toiminnalla on vastuuhenkilö (esimerkiksi ehdotuksen jättäneen tiimin yhteyshenkilö)

Skillimyllyssä muodostettavilla Skilli-projekteilla halutaan mahdollistaa oululaisille nuorille mielekästä ja osallistavaa tekemistä digitaalisen nuorisotyön tai digipelaamisen keinoin. Tiimillesi tai organisaatiollesi Skillimyllyyn osallistuminen mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen raadista ja mahdollisesta toteutuksesta saatavan palautteen ja kokemusten kautta.

 

Peliliike maksaa toteutuksesta 5 000 euroa. Maksamista varten laaditaan hankintasopimus organisaatiosi ja Peliliikkeen välille käyttäen pohjana raadin hyväksymää projektiehdotusta. Tiimisi tai organisaatiosi voi Skilli-projektin toteutuksen alkaessa ja edetessä laskuttaa sopimuksen mukaisesti Peliliikettä.

Skillimylly. Askeleet Skilli-projekteille. Seuraavien sanojen välillä on nuoli: Tutustuminen, Ideointi, Raaditus, Sopimus, Toteuttaminen, Yhteenveto.


Raati

Jokainen toteutukseen etenevä Skilli-projekti käy läpi raadituksen. Oululaisista nuorista sekä nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista koostuva raati arvioi jätetyt projektiehdotukset ja valitsee niistä parhaimmat toteutukseen.

Projektiehdotuksista arvioidaan seuraavia asioita (0-2 pistettä per otsikko):

 • Arvio ehdotuksen mahdollisuudesta saada nuoria mukaan toteuttamaan toimintaa

 • Arvio onko ehdotettu toiminta aidosti nuoria kiinnostavaa

 • Arvio ehdotuksen toiminnan näkyvyydestä ja mahdollisesta suunnitelmasta viestiä toiminnasta

 • Arvio mukana toteutuksessa olevien nuorten saamasta hyödystä

 • Arvio projektin potentiaalista tuottaa jotain uutta sisältöä digitaalisen nuorisotyön toimintakentälle

 • Arvio ehdotuksen yleisestä toteuttamiskelpoisuudesta

Yhdessä raaditustilaisuudessa voidaan käsitellä kahdeksan projektiehdotusta. Mikäli ehdotuksia tulee runsaasti, hyödynnetään esiraaditusta.

Oletko kiinnostunut osallistumaan raatiin? Avaa tästä linkistä yhteystiedot -välilehti. Voit sen kautta ottaa yhteyttä Peliliikkeen työntekijöihin.

​​​

Raati
bottom of page