top of page

Pelaamista kaikille
Luovi, asuntola Oppimestari

 

Projektissa pilotoidaan toimintaa, jossa nuorten omaa digiosaamista hyödynnetään nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä.

Projektissa toteuttajanuorina toimivat ammatillisen erityisoppilaitos Luovin opiskelijat. Projektissa suunniteltavat ja toteutettavat sisällöt rakentuvat kyseisten nuorten peliharrastuneisuudelle ja digiosaamiselle. Nuoret toteuttavat Discord-sovellusta hyödyntäen Oulun yksikön Luovin opiskelijoille verkkoympäristön sekä suunnittelevat pelitoimintaa, joka erityisesti huomioi saavutettavuuden.

Projektissa kehitettävässä pelitoiminnassa ja -ohjauksessa saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että pelaaminen on mahdollista ja mielekästä kaikille siitä kiinnostuneille Luovin opiskelijoille

Projekti on päättynyt.

Ladattavaa materiaalia:

Lataa Pelaamista kaikille -menetelmäkuvaus tästä (avautuu uuteen välilehteen)

 

 

Pelaamista kaikille vastaa teemoihin Digikuiskaajat sekä digipelaamisen tukeminen ja merkityksellisyys. Projektin vastuuhenkilöinä toimivat Sonja Pelkonen ja Martti Väisänen. https://luovi.fi/henkilot/

peliliike-kuva3-green.jpg
bottom of page