top of page

Digipelaamisen suuntaviivat nuorisotyössä


Peliliike -hankkeen tavoitteena on koota ammatilliselle nuorisotyölle suuntaviivoja digitaalista pelaamista hyödyntävää toimintaa varten.

Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa käytössä olevat käsitteet (pelitoiminta, pelitilat, eSports, pelikasvatus, pelillisyys), kuinka yhdenvertaisuus on huomioitu pelitoiminnassa, miksi ja millaista pelitoimintaa järjestetään ja mikä on nuorisopalveluiden rooli tai merkitys toiminnan sisällöissä.

Suuntaviivojen kokoamiseksi Peliliike tekee yhteistyötä valtakunnallisesti digitaalista nuorisotyötä kehittävien toimijoiden sekä muiden kaupunkien nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa. Alkuvuoden 2023 aikana Peliliike kokoaa käytyjen yhteiskehittämistilaisuuksien pohjalta suuntaviivat digitaalista pelaamista hyödyntävälle toiminnalle, joita kaikki nuorten parissa työskentelevät tahot voivat hyödyntää omaa toimintaa suunnitellessaan.

Lisätietoa suuntaviivoista voit kysellä Peliliikkeen työntekijöiltä.

peliliike-kuva5-green.jpg
bottom of page